PORTAL JAVNIH NAROČIL

Portal javnih naročil

Z NAMI V PRIHODNOST JAVNEGA NAROČANJA

  • edrazbe.si
  • poleti.okvirni.si
  • nakupi.okvirni.si
  • eponudbe.si

sistem e-dražb

Želite kaj kupiti ali mogoče kaj prodati oz. oddati v najem najboljšemu ponudniku? Potem je portal edražb pravi za vas. Navedeni portal omogoča izvedbo prave dražbe preprosto, hitro in učinkovit, predvsem pa transparentno.
Portal eDrazbe.si omogoča izvajanje elektronskih dražb v postopkih javnega naročanja ter v drugih primerih nabav blaga, storitev ter gradenj.
Navedeni portal lahko uporabljajo tako naročniki, ki so zavezani spoštovani določila ZJN-2, ZJNVETPS, določila zakonodaje glede razpolaganja s stvarnim premoženjem ali kakšna druga določila glede odprodaje oz. oddaje premoženja ali storitev, kot tudi razne gospodarske družbe, ki željio s pomočjo prave konkurence znižati stroške ali pa celo izboljšati prodajno ceno.